جدید فیلم آموزش معادلات دیفرانسیل نمایش بزرگتر

فیلم آموزش معادلات دیفرانسیل

محصول جدید

نام فیلم آموزشی: معادلات دیفرانسیل

مدرس: دکتر امیر جعفری

محل تدریس: دانشگاه صنعتی شریف

جزییات بیشتر

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

بی شک یکی از مهم ترین دروس رشته های مهندسی و ریاضیات . این درس تلاش میکند تا پدیده های طبیعی را به مدل ریاضی در بیاورد و سپس با کمک تکنیک های مختلف معادله دیفرانسیل مربوطه را حل کند. جواب معادله دیفرانسیل میتواند یک پدیده ی فیزیکی مانند موج ، توزیع حرارت و ... باشد.

دکتر امیر جعفری
 دکتر امیر جعفری

دکتر امیر جعفری استادیار دانشکده ی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف است. وی دکتری خود را در سال ۲۰۰۳ میلادی از دانشگاه بران (Brown) در امریکا دریافت کرده است. زمینه ی پژوهش دکتر جعفری هندسه ی جبری و نظریه اعداد است. وی در سال های اخیر درس هایی را در زمینه های مختلف ریاضی در دانشگاه شریف ارائه کرده است.


لیست درسها و جلسات:

جلسه اول
جلسه دوم - معادلات همگن
جلسه سوم - معادلات دیفرانسیل کامل
جلسه چهارم - معادلات خطی مراتب بالاتر از 1
جلسه پنجم - عملگرها
جلسه ششم - معادلات خطی مرتبه n با ضرایب ثابت
جلسه هفتم - یافتن همه جواب های معادله همگن با ضرایب ثابت و جواب های حقیقی معادله از روی جواب های مختلط
جلسه هشتم - معادلات خطی مرتبه n با ضرایب غیرثابت
جلسه نهم - معادلات خطی مرتبه n همگن و غیرهمگن
جلسه دهم - معادلات خطی مرتبه n غیرهمگن
جلسه یازدهم - روش لاگرانژ و روش فوریه
جلسه دوازدهم - کاربردهای معادلات خطی مراتب بالاتر در فیزیک
جلسه سیزدهم - کاربرد معادلات دیفرانسیل در فیزیک
جلسه چهاردهم - حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری ها
جلسه پانزدهم - حل کلی معادلات لوژاندر
جلسه شانزدهم - حل معادله با تکینگی های عادی
جلسه هفدهم - حل معادلات با روس فربینیوس
جلسه هجدهم - قضیه وجود یگانگی
جلسه نوزدهم - روش پیکار - دنباله کوشی
جلسه بیستم - دستگاه معادلات دیفرانسیل
جلسه بیست و یکم - دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت
جلسه بیست و دوم - دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی؛ حالت مقدار ویژه تکراری
جلسه بیست و سوم - دستگاه خطی معادلات دیفرانسیل، ریشه های تکراری، تابع نمایی
جلسه بیست و چهارم - روش تغییر پارامتر و پایداری جواب های معادله
جلسه بیست و پنجم - تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن در حل معادلات دیفرانسیل
جلسه بیست و ششم - تبدیل لاپلاس و پیچشی
جلسه بیست و هفتم - ضربه و تابع دلتای دیراکبخشی از فیلم آموزشی این مجموعه:

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

فیلم آموزش معادلات دیفرانسیل

فیلم آموزش معادلات دیفرانسیل

نام فیلم آموزشی: معادلات دیفرانسیل

مدرس: دکتر امیر جعفری

محل تدریس: دانشگاه صنعتی شریف