جدید فیلم آموزش ریاضی مهندسی نمایش بزرگتر

فیلم آموزش ریاضی مهندسی

محصول جدید

نام فیلم آموزشی: ریاضی مهندسی

مدرس: دکتر میرامید حاجی میرصادقی

محل تدریس: دانشگاه صنعتی شریف

جزییات بیشتر

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

این درس از دروس مشترک اکثر رشته های فنی مهندسی است و شامل دو بخش کلی میشود.
در بخش اول با عنوان آنالیز فوریه به بررسی سری فوریه ، انتگرال فوریه و تبدیلات فوریه و در بخش دوم به بررسی توابع مختلط می پردازد.
کتاب مرجع درس: Advanced Engineering Mathematics، Ervin Kreyszig

میرامید حاجی میرصادقی
 میرامید حاجی میرصادقی

دکتر میرصادقی از اساتید جوان دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شریف است. وی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خویش را در رشته‌ی ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف کسب کرد. نام‌برده در دوره‌ی دکترا وارد دوره‌ی مشترک بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه پاریس ۶ فرانسه شد و در سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ دو مدرک دکترای خود از این دو دانشگاه شد.
از جمله افتخارات وی می‌توان به کسب دو مدال طلای کشوری و دو مدال برنز جهانی المپیاد دانش‌آموزی ریاضی، کسب دو مدال طلای کشوری مسابقات دانشجویی کشوری، کسب جایزه‌ی اول و دوم مسابقات دانشجویی ریاضی جهانی، کسب رتبه‌ی اول آزمون کارشناسی ارشد و دکترا اشاره کرد.


لیست درسها و جلسات:

جلسه اول - آنالیز فوریه

جلسه دوم - آنالیز و سری فوریه

جلسه سوم - قضیه نمایش با سری فوریه

جلسه چهارم - گسترش زوج و فرد توابع

جلسه پنجم - سری فوریه در بازه محدود

جلسه ششم - انتگرال فوریه

جلسه هفتم - تبدیل فوریه

جلسه هشتم - PDE و ODE

جلسه نهم - معادله موج، معادله حرارت

جلسه دهم - معادله حرارت، معادله دالامبر

جلسه یازدهم - معادله حرارت، معادله دالامبر

جلسه سیزدهم - معادله موج دوبعدی

جلسه چهاردهم- تبدیل لاپلاس در PDE، اعداد مختلط

جلسه پانزدهم- توابع مختلط- مشتق مختلط-کوشی ریمان

جلسه شانزدهم- توابع خاص مختلط

جلسه هفدهم- انتگرال مختلط

جلسه هجدهم- قضیه انتگرال کوشی و استقلال از مسیر

جلسه نوزدهم- فرمول انتگرال کوشی

جلسه بیستم- قضیه لیوویل، موررا، دنباله‌ها و سری‌های مختلط

جلسه بیست و یکم- آزمون نسبت و ریشه، نمایش توابع با سری‌های توانی

جلسه بیست و دوم- سری تیلور

جلسه بیست و سوم- سری لوران

جلسه بیست و چهارم- باقیمانه سری لوران

جلسه بیست و پنجم- انتگرال گیری با باقیماندهبخشی از فیلم آموزشی این مجموعه:

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

فیلم آموزش ریاضی مهندسی

فیلم آموزش ریاضی مهندسی

نام فیلم آموزشی: ریاضی مهندسی

مدرس: دکتر میرامید حاجی میرصادقی

محل تدریس: دانشگاه صنعتی شریف