جدید فیلم آموزش ریاضی عمومی1 نمایش بزرگتر

فیلم آموزش ریاضی عمومی1

محصول جدید

نام فیلم آموزشی: ریاضی عمومی1

مدرس: دکتر میرامید حاجی میرصادقی

محل تدریس: دانشگاه صنعتی شریف

جزییات بیشتر

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

درس ریاضی عمومی ۱ از دروس پایه تمام رشته های مهندسی می باشد. این درس در ابتدا به بررسی اعداد می پردازد و سپس درس را با معرفی دنباله ها ادامه می دهد. پس از آن درس به معرفی مفهوم تابع٬ حد٬ مشتق و انتگرال اختصاص می یابد و نهایتا با معرفی سری ها و کاربرد آنها درس پایان می یابد.


میرامید حاجی میرصادقی
 میرامید حاجی میرصادقی

دکتر میرصادقی از اساتید جوان دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شریف است. وی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خویش را در رشته‌ی ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف کسب کرد. نام‌برده در دوره‌ی دکترا وارد دوره‌ی مشترک بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه پاریس ۶ فرانسه شد و در سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ دو مدرک دکترای خود از این دو دانشگاه شد.
از جمله افتخارات وی می‌توان به کسب دو مدال طلای کشوری و دو مدال برنز جهانی المپیاد دانش‌آموزی ریاضی، کسب دو مدال طلای کشوری مسابقات دانشجویی کشوری، کسب جایزه‌ی اول و دوم مسابقات دانشجویی ریاضی جهانی، کسب رتبه‌ی اول آزمون کارشناسی ارشد و دکترا اشاره کرد.لیست درسها و جلسات:

جلسه اول - اعداد

جلسه دوم - اعداد

جلسه سوم بخش ۱ - معادلات درجه دو و سه

جلسه سوم بخش ۲ - اعداد مختلط

جلسه سوم بخش ۳ - اعداد مختلط

جلسه چهارم بخش ۱ - دنباله های عددی

جلسه چهارم بخش 2 - همگرایی دنباله های عددی

جلسه پنجم بخش ۱ - پایداری محاسبه

جلسه پنجم بخش ۲ - توابع پیوسته و خواص آن ها

جلسه پنجم بخش ۳ - توابع پیوسته و خواص آن ها

جلسه پنجم بخش ۴ - توابع مثلثاتی و بررسی پیوستگی آنها

جلسه ششم بخش ۱ - مفهوم حد

جلسه ششم بخش ۲ - مفهوم حد

جلسه هفتم بخش ۱ - تعریف مشتق

جلسه هفتم بخش ۲ - نتایج مشتق پذیری و خواص توابع مشتق پذیر

جلسه هفتم بخش ۳ - قاعده زنجیری و نمادگذاری لایب نیتس

جلسه هشتم بخش ۱ - تقریب خطی

جلسه هشتم بخش ۲ - چند جمله ای تیلور و تقریب های مرتبه بالا

جلسه نهم بخش ۱ - نمودار تابع و کاربردهای آن

جلسه نهم بخش ۲ - بهینه سازی

جلسه دهم بخش ۱ - تعریف انتگرال

جلسه دهم بخش ۲ - ویژگی های انتگرال و قضیه حساب دیفرانسیل و انتگرال

جلسه دهم بخش ۳ - لگاریتم

جلسه یازدهم بخش ۱ - تغییر متغیر و انتگرال جز به جز

جلسه یازدهم بخش ۲ - انتگرال توابع گویا

جلسه دوازدهم - تابع نمایی

جلسه سیزدهم - انتگرال ناسره

جلسه چهاردهم بخش ۱ - سری های عددی

جلسه چهاردهم بخش ۲ - سری های عددی

جلسه چهاردهم بخش ۳ - همگرایی مطلق

جلسه پانزدهم - سری های توانی و توابع تحلیلی


بخشی از فیلم آموزشی این مجموعه:

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

فیلم آموزش ریاضی عمومی1

فیلم آموزش ریاضی عمومی1

نام فیلم آموزشی: ریاضی عمومی1

مدرس: دکتر میرامید حاجی میرصادقی

محل تدریس: دانشگاه صنعتی شریف